Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

HƯƠNG LÒNG

            Hương lòng em ủ trong tim
               Nửa muốn trao ai, nửa thẹn thùng
               Chiều về lặng ngắm mây giăng núi
               Khuya đến nhìn trăng vắt đỉnh trời
               Ai ơi!
               Có thấu tình ai với,
               Đừng để hương lòng phai tháng năm!
                                                     Ngày 08/09/2011


                           

2 nhận xét: