Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

HỌA THƠ (32)

SAY... ( Xướng )
Nhân gian mới có duyên trần
Say men ngất ngưởng buông vần tạo thơ
Hằng Nga chưa đến ta chờ
Ngắm hoa vịnh nguyệt bên bờ quạnh hiu 
Sầu tình uống chén tịch liêu
Sương rơi trăng lặn ai dìu cuộc say?
Mây kia, gió nọ, tao - mày,
Rượu tiên uống cạn vơi đầy cuộc thơ.
LƯƠNG BÚT
-
THƠ TÌNH ( Họa )
Gặp chi cho bén nợ trần,
Tình si nắn nót mấy vần trao thơ
Ai kia hờ hững… ta chờ
Năm canh, sáu khắc , bãi bờ đìu hiu
Mây tàn, trăng lặn cô liêu
Thất tình mượn rượu dắt dìu men say
Nhìn trời, ngó đất, chau mày
Cùng ai đối ẩm cho đầy túi thơ ?!...
Ngày 05/10/2016 _ NVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét